Katuin telefoon 04

Katuin Juristen bestaat uit een groep van vier ervaren juristen en juridisch adviseurs, te weten:

Mr. Tammo Katuin

Tammo 01

   

Mr. Ing. T.J.Katuin (Tammo)

Tja, wat “interessante” een aanhef.

Mr. staat voor “Meester in de rechten”, een titel behaald aan de Open Universiteit in Heerlen.
Ing. staat voor “Ingenieur werktuigbouw”. Deze titel heb ik verkregen via het PBNA in Arnhem

Part-time academische studies. Een ouderwetse metaaldraaier die maar blijft studeren.
Inmiddels gepokt en gemazeld in het recht en in de techniek, met 25 jaar werkervaring als ingenieur en 20 jaar als jurist.
Daarnaast in tussengelegen periodes meerdere uitstapjes gemaakt als kok, inkoper koerier, vertaler, ontwerper, directeur en natuurlijk als bedrijfsjurist.

De vraag is echter: Wat hebt u daaraan?
Om met een ringsleutel recht bedrijven of met het Burgerlijk Wetboek in de hand een kachel ontwerpen. Zeker niet!
Door de verscheidenheid aan functies en branches waar ik werkzaam ben geweest, heb ik een hele brede maatschappelijke visie ontwikkeld. Dat is erg handig voor het inlveven in allerlei situaties en het pragmatisch oplossen van allerlei problemen en juridische vraagstukken.
Geloof me, als ik u zeg dat ik wel enige puzzels heb opgelost en heel wat weerstanden heb overwonnen.
Ik zal u helpen met uw juridische probleem er mag gerust een lastige kant aanzitten. Ik sta u ook bij ook al is het uw eigen schuld en hebt u schijnbaar ongelijk.

Het voordeel voor u is dat we altijd op zoek gaan naar een snelle en praktische oplossing van een probleem. Meestal lukt dit zonder dure, tijdrovende en vaak frustrerende procedures die door een rechter moeten worden beslist.

Leg mij een zaak voor en ik zal u versteld doen staan!

Mr. Hans van Zanten
Hans v Zanten
   Mr. H. van Zanten 
Ton Oosterbaan

Foto Ton 2019 02
 

Ton Oosterbaan heeft als specialisatie Omgevingsrecht.
Deze specialisatie is ontstaan doordat hij Milieurecht heeft gestudeerd in Tilburg, en een opleiding Chemie en Milieu (tegenwoordig Milieukunde) in Ede/Wageningen.
Na deze theoretische opleidingen, heeft hij deze specialisatie verder uitgebreid in de praktijk en is werkzaam geweest als milieu-politieman bij de overheid, waarbij hij zich bezig hield bij de opsporing van lichte en zware milieucriminaliteit, in allerlei vormen, waaronder illegale stortingen en lozingen van grote bedrijven tot en met stroperij en de illegale handel van bedreigde uitheemse diersoorten en producten hiervan.
Vervolgens is hij rechten gaan studeren bij de Open Universiteit te Groningen.
Dit heeft geleid dat Ton Oosterbaan bij de  overheid in dienst geweest als juridisch adviseur waar hij zich voornamelijk bezig heeft gehouden met het procedureel beoordelen van vergunningaanvragen; de advisering over diverse juridische vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht; het opstellen van overeenkomsten en convenanten, en het behandelen van bezwaar- en beroepsschriften, pleitnota’s en het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag bij de behandeling hiervan.
Sinds een aantal jaren is Ton Oosterbaan werkzaam bij “Katuin Juristen”, en is hier veelzijdig aan actief. Buiten zijn specialisme houdt hij zich voornamelijk bezig met Bestuursrecht; Privaatrecht, Huurrecht, Arbeidsrecht. Ook het behandelen van andere rechtsvormen is hem niet vreemd, waaronder geschillen tussen buren onderling van uiteenlopende aard.

Mr. Ronald Versteeg

   Mr. R. Versteeg