Katuin telefoon 04

Katuin Juristen bestaat uit een groep van vier ervaren juristen en juridisch adviseurs, te weten:

Mr. Tammo Katuin

Tammo 01

    Tammo Katuin is na zijn studie aan de Rijksuniversiteit Leiden vanaf 1981 verbonden geweest aan verschillende grote advocatenkantoren in Amsterdam. Zijn praktijk omvat zowel de civiele procespraktijk als de strafpraktijk. In zijn strafpraktijk ligt de nadruk op strafzaken die grenzen aan het civiele recht zoals misbruik van voorwetenschap, hypotheekfraude en strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden van ondernemingen.

Tammo Katuin staat veel vooraanstaande ondernemers bij en zijn kennis van het ondernemingsrecht omvat het vennootschapsrecht maar ook arbeidsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, fusie en overname, bankrecht, insolventierecht en financiële zekerheden. Op grond van zijn grote en langdurig ervaring op al deze rechtsgebieden, wordt hij veel gevraagd als adviseur van directies van middelgrote ondernemingen om hen met raad en daad bij te staan. Hij wordt gezien als één der laatste generalisten die het overzicht hebben behouden op de ontwikkelingen binnen het Nederlandse recht in het algemeen.

Mr. Hans van Zanten
Hans v Zanten
   Mr. H. van Zanten 
Ton Oosterbaan

Foto Ton 2019 02
 

Ton Oosterbaan heeft als specialisatie Omgevingsrecht.
Deze specialisatie is ontstaan doordat hij Milieurecht heeft gestudeerd in Tilburg, en een opleiding Chemie en Milieu (tegenwoordig Milieukunde) in Ede/Wageningen.
Na deze theoretische opleidingen, heeft hij deze specialisatie verder uitgebreid in de praktijk en is werkzaam geweest als milieu-politieman bij de overheid, waarbij hij zich bezig hield bij de opsporing van lichte en zware milieucriminaliteit, in allerlei vormen, waaronder illegale stortingen en lozingen van grote bedrijven tot en met stroperij en de illegale handel van bedreigde uitheemse diersoorten en producten hiervan.
Vervolgens is hij rechten gaan studeren bij de Open Universiteit te Groningen.
Dit heeft geleid dat Ton Oosterbaan bij de  overheid in dienst geweest als juridisch adviseur waar hij zich voornamelijk bezig heeft gehouden met het procedureel beoordelen van vergunningaanvragen; de advisering over diverse juridische vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht; het opstellen van overeenkomsten en convenanten, en het behandelen van bezwaar- en beroepsschriften, pleitnota’s en het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag bij de behandeling hiervan.
Sinds een aantal jaren is Ton Oosterbaan werkzaam bij “Katuin Juristen”, en is hier veelzijdig aan actief. Buiten zijn specialisme houdt hij zich voornamelijk bezig met Bestuursrecht; Privaatrecht, Huurrecht, Arbeidsrecht. Ook het behandelen van andere rechtsvormen is hem niet vreemd, waaronder geschillen tussen buren onderling van uiteenlopende aard.

Mr. Ronald Versteeg

   Mr. R. Versteeg